CategoriesBlog

Tretiranje autizma iz Ayurvedske perspektive

Autizam se definira kao neurorazvojni poremećaj, a glavna obilježja su mu poremećaji u  društvenim interakcijama i komunikaciji, ponavljanim i stereotipnim obrascima ponašanja i nejednolikim intelektualnim razvojem, često uz duševno zaostajanje.

Simptomi započinju u ranom djetinjstvu, najčešće u prvoj, a uvijek do treće godine života.  Uzrok je u mnoge djece nepoznat, neke teorije zastupaju genetski utjecaj, no moguće su i posljedice zdravstvenih stanja. Dijagnoza se zasniva na razvojnoj anamnezi i promatranju. Klasično liječenje se sastoji od bihevioralnih postupaka te ponekad, primjene lijekova.

Kod autizma tipičan je izostanak vezanja i povezivanja s drugima, izbjegavanje kontakta očima, inzistira se na poznatim predmetima i ponavljajućim postupcima. Nerijetke su i poteškoće u govoru i neujednačene intelektualne sposobnosti.

Ayurvedski pristup autizmu

Ayurvedski pristup autizmu podrazumijeva cjeloviti pristup u liječenju poremećaja središnjeg živčanog sustava, koji uključuje širok spektar na koji se vrši promjena: uravnotežena prehrana, tjelovježba, odmor, vrijeme za igru i san. Kada govorimo o autizmu, govorimo o terapijama na fizičkoj, emocionalnoj i duhovnoj razini.

Ayurveda je na ASD gledala kao na poremećaj u ponašanju čiji su korijeni smješteni u poremećenom neuropsihološkom sustavu te probavnom i metaboličkom sustavu. Autizam, tipični ili atipični poremećaji i drugi autistični poremećaji spadaju u kategoriju Unmada, gdje jedna ili više mentalnih sposobnosti pogriješe. One se očituju kao različite vrste neprikladnog ponašanja koje osoba pokazuje kao rezultat iskrivljenja i neravnoteže uma, intelekta, svjesne svijesti, pamćenja, želje, načina i ponašanja.

U konceptu Unmada vidimo neke od pogođenih sposobnosti koje se mogu vidjeti u poremećajima iz autističnog spektra. To uključuje oštećenja:

Manas – potpuni ili djelomični gubitak osjetilne percepcije uma

Buddhi—intelekt—djelomično pogođen

Samjna Jnana – svjesna prisutnost – viđena kao izgubljena u vlastitom okruženju, osjetilni podražaji

Bhakti – sposobnost – inherentna spremnost za povezivanje s drugima

Seela – manire – društveno neprikladni ispadi i pridržavanje strogih krutih rutina

Cheshta – aktivnosti – motorički stereotipi koji su neprikladni i kompulzivni

Achara – naučene vještine – loše socijalizacijske vještine, nepoštivanje naredbi, gubitak zdravih navika, itd.

U etiopatologiji Unmada i ASD-a ključnu ulogu imaju: definicija genetskih nedostataka (Beeja dushti), prenatalni psihološki stres, neispravna prehrana (Virudha ahara) koja remeti metabolizam (os crijeva i mozga), neispravne roditeljske psihološke pozadine (roditeljski genetski sklop) i neispravan mehanizam odgoja djece (hladnoća u odnosu, zanemareno djetinjstvo, prevelika kontrola).

Ayurveda tvrdi da, osim prehrane i aktivnosti trudnice, njezino mentalno stanje igra značajnu ulogu u razvoju blagostanja i bolesti djeteta, kako psihički tako i fizički.

Liječenje autizma kroz ayurvedu

Tri su glavna terapijska pravca koja promiče Ayurveda u liječenju autizma (spektar poremećaja (Unamada)):

Daiva Vyapasraya (gradnja vjere i povjerenja) – obredi i rituali za obranu od nepoznatih zlih sila (sile okoliša poput mikroorganizama) i također za zaštitu uma i tijela.

Yukti Vyapasraya (racionalno medicinsko vođenje) – propisivanje ayurvedskih lijekova, terapija, prehrane i aktivnosti za održavanje tjelesne ravnoteže.

Satvavajaya (tehnike upravljanja umom ili samoupravljanjem) – kognitivne, bihevioralne i duhovne vještine i strategije obuke za razvoj i održavanje mentalnih sposobnosti.

Ayurvedski tretman provodi se u četiri segmenta:

Dosha za umirujuću terapiju (Samsamana)

Bioterapija čišćenja (Samsodhana ili Panchakarma)

Evitacija uzročnih čimbenika (Nidana Parivarjana)

Prilagođena prehrana i stil života (Pathya Aharavihara)

Od AyuGarden pripravaka, odlične povratne informacije u tretiranju autizma imamo upotrebom: BRAHMI, GOTU KOLA i AYUMENTALCLARITY.

Piše: Kristina Panić, savjetnica u AyuGardenu