Podaci o pravnoj osobi za veleprodaju

Salvia officinalis j.d.o.o.
Antuna Stipancica 21
10 000 Zagreb
Croatia

OIB: 17598350603

Bank: Raiffeisenbank Austria d.d.

Swift: RZBHHR2X
IBAN: HR8824840081106820078

VAT ID: HR17598350603

Kontakt broj: +385 91 592 0201
E-mail: partneri@ayugarden.com

Upis u trgovački registar: Trgovacki sud u Zagrebu MBS: 080892990;
direktor Vjekoslav Lončarević